Eğitim

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Google Plus'da Paylaş

Eğitim yönetiminde personelin sürekli eğitimi kurumsallaştırılarak niteliğinin yükseltilmesi ve hizmet sunumunda mükemmelliği yakalamanın sağlanmasına çalışıldı. Personelin tüm potansiyelini kullanabileceği çalışma ortamının sağlanmasına önem verildi. Çağın ve çevrenin sürekli değişimi göz önünde bulundurularak, öğrenen birey, öğrenen organizasyon anlayışının planlı bir şekilde kurumsallaştırılması ve çalışanlara problemin bir parçası olmak yerine, çözümün bir parçası olunması anlayışının benimsetilmesi sağlandı. Hizmetlerin sunumunda işgörenlere kalitenin geliştirilmesinin bütün personelin işi olduğu anlayış ve yaklaşımının benimsetilmeye çalışıldı. Kurumsal ve bireysel amaçlar arasında denge sağlanarak çalışanların iş doyumunun göz önünde bulundurulması için süregelen bir dizi çalışma halen devam etmektedir. Hedefler belirlendikten sonra hedefe varılacak yollarda belirlenmemiştir.

SOSYAL SORUMLULUK

Katı bir rekabet anlayışına dayalı pazar payından satışların artışına, yine sırf kara dayalı yapıdan alışverişin tüm aşamalarına değer katmaya, savunmacı pozisyondan ziyade öncü olmaya, sektörde katılımcılara bariyer oluşturmadan ziyade değişime ve yeniliklere açık olmaya, rakiplerimizle karşılaştırma yapmaktan öte kendi kendimize işimizi nasıl daha iyi geliştirebiliriz noktasında yoğunlaştık. Albert Einstein Hayal bilgiden çok daha önemlidir diyor. Çünkü hayallerimiz bizleri bilmeye yönlendiriyor.

Happy Center'da yeni dönemde işlerin sonuçları yerine, süreçler üzerinde odaklaşan tüm çalışanların niteliklerinin artırılması ile yönetim kararlarının sağlıklı bilgi ve veri toplaması analizine dayandıran, tüm maddi ve manevi örgüt kaynaklarını bir bütün içinde ele alan bir yaklaşıma girildi.

En üst düzey yöneticiden başlayarak en alt kademede çalışan hizmetliye kadar herkesin sisteme dahil edilmesi ve katkıda bulunması gerektiren bir düzen oluşturuldu. Ayrıca pozisyonu ve unvanı ne olursa olsun çalışan herkesin açık yüreklilikle hatalarını itiraf etmesi gerektiren bir yapı geliştirildi. Ancak bu durumda sistemdeki hatalar tespit edilip iyileştirme gerçekleştirilebilir.

Eğitim Toplantılarımızda Kullandığımız Bazı Sunumlar;

Farkı Fark Yapar

Mağaza Analizi

Toplam Kalite Yönetimi

Yönetimsel Modelleme

Strateji Terminolojisi

Dünya Standartlarında Mağaza Prototipleri

Ana Sayfa İnsan Kaynakları