İnternet Sitesi Aydınlatma Metni Gizlilik Politikası Çerez Politikası Rıza Metni Whatsapp Aydınlatma Metni Whatsapp Rıza Metni Müşteri Aydınlatma Metni Başvuru Formu
Whatsapp Aydınlatma Metni

WHATSAPP SİPARİŞ HATTI KULLANICILARI İÇİN AYDINLATMA METNİ

Değerli müşterimiz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla size bilgilendirme yapılmaktadır.

1-Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu bölüm altında açıklanan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız kişisel verileriniz bakımından KVKK uyarınca Veri Sorumlusu; İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 284823 sicil numarası ile kayıtlı, 0067004370700015 Mersis numaralı, şirket merkezi “Zafer Mahallesi,160. Sokak No:8/5 Esenyurt/İSTANBUL” adresinde bulunan Altun Gıda İhtiyaç Tüketim Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.

2-İşlenen Kişisel Veriler

Whatsapp sipariş hattının kullanılması sırasında ad-soyad, telefon numarası, açık adres bilgisi ,müşteri işlem verisi,talep ve şikayet yönetimi verisi alınmaktadır.

3-Veri İşlemenin Amaçları

Whatsapp sipariş hattının kullanılması sırasında alınan verileriniz ;

4-Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

Bu kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 5. maddesinde belirtilen; “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması” , “bir hakkın tesisi,kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ,“ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine ve açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

5-Veri Toplama Yöntemi

Whatsapp sipariş hattı üzerinden yazışmalar ve görüşmeler aracılığıyla telefon üzerinden toplanmaktadır.

6-Veri Aktarımı

İşlenen kişisel verileriniz sunucusu yurtdışında bulunan hizmet sağlayıcı olarak kullanılmakta olan Whatsapp uygulanmasının kullanılması sebebiyle açık rızanıza binaen yurtdışına aktarılmaktadır.

Gerekli olması halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşım yapılmakta olup bu aktarım grupları haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

7-Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca;

Talep etme haklarına sahipsiniz.

8-Veri Güvenliği

Şirket, kişisel verilerinizi teknik ve idari imkanları dahilinde titizlikle korumaktadır. Şirketimiz tarafından, teknolojik imkanlarda göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun düzeyde güvenlik önlemleri alınmaktadır.

9-Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

Kişisel verilerin saklanması, silinmesi ve imhası hakkında Altun Gıda İhtiyaç Tüketim Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Veri Saklama ve İmha Politikası hükümleri uygulanacaktır.

Kişisel verilerinizden ad soyadı, telefon numarası, adres ve müşteri işlem verisi sipariş tarihinden itibaren 10 yıl süre ile saklanacaktır.

Talep ve şikayet yönetimi bilginiz ilgili süreç sonuçlanana kadar, hukuki bir sürece dönüşmesi halinde hukuki sürecin sonuna kadar saklanacaktır.

10-Başvuru Hakkı

Kişisel Verilere dair tüm talepler Altun Gıda İhtiyaç Tüketim Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi KVKK Komitesi tarafından cevaplandırılacaktır

Kanun kapsamındaki talepler için kimliğinizi tespit edici bilgi ve belgeler www.happycenter.com.tr adresli internet sitelerimizde online olarak veya kendi talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturup aşağıda belirlenen yöntemler ile Şirket’e iletebilirsiniz.

(i) Aşağıda yer alan posta adresimize elden ıslak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla

Adres : (ii) Aşağıdaki KEP adresimize veya e-posta adresimize bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile (lütfen sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizi kontrol ediniz) veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak,

E-Posta Adresi : bilgi@happy.com.tr

KEP Adresi : altungida@hs03.kep.tr

Lütfen güncel başvuru yöntemlerini ve başvuru içerik şartlarını öncesinde mevzuattan teyit ediniz. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen içerik şartlarına uymayan yahut Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından kabul edilmeyen yöntemlerle iletilen başvurular kabul edilmeyecektir. Şirket, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

150TL

Minimum alışveriş tutarınız 150TL olmalıdır.